Yoshiyuki Miura – OT

OT, 2016
Nylon cord, LED bulb, base
30x30x180cm