Zhuang Hong-Yi – Couvert de fleurs 18-IV-008

Flowerbed
18-IV-008
120 x 120 cm