Zhuang Hong-Yi – Flowerbed B19-G031

Flowerbed
B19-G031
40 x 40 cm